Historie klubu


Myšlenka vzniku sportovní organizace, která bude zajišťovat a kombinovat tradiční sportovní hodnoty v moderním podání vznikla v roce 2007, kdy parta kamarádu, sportovců, závodníků a trenérů karate založila novou sportovní organizaci SK KAMIWAZA KARATE. Hlavní koncepční myšlenkou bylo vytvořit nový systém tréninků, který do té doby nebyl v ČR příliš rozšířen. Jednalo se o propojení tradičního japonského bojového umění s moderními prvky výuky. Klub začínající od nuly během velmi krátké doby získal na popularitě a stal se nejdynamičtějším sportovním klubem karate v ČR. Během pouhých několika let se klub dynamicky rozšiřoval do různých částí Prahy a Středočeského kraje, kde jeho kurzy dodnes navštěvují stovky dětí. Vše však probíhalo s jasným konceptem, důrazem na kvalitu tréninků a trenérů, kteří byli velmi pečlivě vybíráni a proškolováni. Většina trenéru, která přišla, byla z řad reprezentantů ČR, kteří měli zkušenosti z mezinárodních závodů, seminářů, či zahraničních kurzů. Pro klub byl vždy prvotní rozvoj jeho členů, proto byly vytvořeny sportovní centra, jejichž cílem bylo a je nabídnout svým členům možnost více tréninků, či více možností v rámci rozvoje každého jedince. Děti mají i dnes možnost účastnit se nejen zkoušek, kde mohou získat pásek, ale také se mohou účastnit řady seminářů, závodů, výletů, soustředěních, či táborů.

Pozitivní ohlasy z řad dětí, rodičů, škol, dobré zázemí a spojení s kvalitními trenéry různých sportů vedlo vedení klubu k myšlence dalšího rozvoje a založení nové sportovní organice. Cílem bylo a je nejen učení pozitivních hodnot sportu a možnost pozitivně ovlivňovat další generace, ale také vytvoření moderní sportovní organizace, která svoji kvalitou nabídne dětem možnost rozvoje a pohybu i v jiných sportech než je karate.

Nový sportovní klub vznikl pod názvem SPORT CLUB SPIRIT používané také ve zkratce SC SPIRIT. Název vychází z výrazu „team spirit“, neboli „týmový duch“. Slovo spirit také znamená charakter, duchaplnost, elán, či podstata. To vše tento klub charakterizuje.

SPORT CLUB SPIRIT pod sebe začlenil klub SK KAMIWAZA KARATE, který je v současné době jeho odnoží.

Celkové pojetí klubu, dlouhodobý koncept rozvoje, kvalitní zázemí a v neposlední řadě dobrý tým lidí přilákal do klubu řadu kvalitních trenérů se zkušenostmi z mezinárodních závodů, či reprezentace různých sportů.

SPORT CLUB SPIRIT a SK KAMIWAZA KARATE nejsou jen místem, kde se děti setkávají jako na běžném kroužku. Je to místo, kde jsou dětem, prostřednictvím sportu, vštěpovány morální hodnoty a kde se děti učí sebedůvěře, vnímání zdravé motivace, či práci v týmu. Dítě musí pochopit, že ne vždy člověk vítězí, ale je důležité se nevzdat a pracovat na sobě.

V současné době oba kluby zajišťují sportovní aktivity pro stovky svých členů, kterým navíc nabízí možnost dalších aktivit, jako jsou soustředění, tábory, závody, či výlety. O kvalitách obou klubů hovoří například profesionální trenéři z řad reprezentace ČR a zkušenostmi z mezinárodních závodů, či např. několikanásobné české i světové mistrovské tituly členů – př. mistr světa, mistr, či více mistr Evropy. Klub nabízí hned několik tréninkových center po celé Praze, ale také ve Středočeském kraji, kde pořádá akce celorepublikového významu. Aktivity pořádající sportovním klubem jsou určeny dětem bez rozdílu věku, váhy či pohlaví. Rozvíjejí jejich rychlost, obratnost, vytrvalost a zlepšují celkovou fyzickou zdatnost dítěte.

V současné době SPORT CLUB SPIRIT myslí nejen na děti, ale také na maminky, tatínky, babičky i dědečky a to prostřednictvím speciálních tréninkových kurzů určených pro cvičení rodičů s dětmi, či cvičením pro ženy.

Budoucnost klubu již můžete tvořit s námi!